Morico ấn tượng về tốc độ & mạng lưới rộng rãi của đội ngũ Genius Việt Nam. Các chiến dịch đều được phủ sóng nhanh với chất lượng bài viết đa dạng, thú vị với nhiều góc nhìn mới.